• Ngôn ngữ: 
Hổ trợ trực tuyến
 • Call Mr. San
  0913 77 44 39
 • Call Mr. SAN
  0913 774439
 • Call Mrs Ut
  0907 384 436
 • Call Mrs. Cuc
  0128 320 7779
Thống kê
 • Số lượt truy cập:  184.600
 • Số người online:  9
Sản phẩm
Dây Kéo Phao
Sản phẩm được thiết kế bằng nhựa, chống hao mòn, oxi hóa. Chặn trên và dưới bằng nhựa, thường được sử dụng làm balo, túi xách, áo khoác trẻ em,...
Giá:  Liên hệ
dk phao 1.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-3
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao #3
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo,...

dk phao 2.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-5
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao #5
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 3.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-8
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao #8
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 4.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-10
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao #10
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 5.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-TG
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao răng nhọn
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 6.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-C
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao dùng để trang trí
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 7.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-2C
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao 2 màu
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 8.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-REL
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phản quang
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 9.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-FG
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao răng và biên vải khác màu
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 10.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-STP
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao răng đặc biệt
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 11.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-T
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao răng trong suốt, biên vải đặc biệt
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …

dk phao 12.jpg
 Mã sản phẩm:
VF-RES
 Mô tả sản phẩm:
Dây kéo phao trang trí
 Chặn trên:
Nhựa.
 Chặn dưới:
Pin box Nhựa
 Sử dụng cho:
Sử dụng may áo khoác trẻ em, balo, túi xách …
Quảng cáo